Oswietlenie placów i ulic

Na ulicach lampy LED mogą stanowić silna konkurencję dla tradycyjnych lamp sodowych. Chociaż sprawność lamp sodowych jest wysoka to świecą one nie zawsze pożądanym światłem żółtym. Specyfika czułości ludzkiego oka powoduje że białe światło postrzegane jest jako jaśniejsze niż światło żółte, szczególnie w miejscach bardziej oddalonych od lampy.

Porównanie oświetlenia za pomocą lamp LED oraz wysokoprężnymi lampami sodowymi
Porównanie oświetlenia świtłem białym (LED) oraz żółtym (lampy sodowe).

Wykres widzenie fotopowe i atopowe

Należy dobrze rozważyć argumenty za i przeciw

Entuzjazm inżynierów elektroników propagujących nowoczesne lampy LED studzą nieraz trzeźwe uwagi specjalistów od techniki świetlnej.

Warto je brać pod uwagę ponieważ stosowane dotąd wysokoprężne lampy sodowe równiez mają wysoką sprawność oraz niezłą trwałość. Dlatego warto je zastępować lampami LED dopiero po ich eksploatacyjnym zużyciu lub tam, gdzie istotne znaczenie ma biały kolor światła lub krótki czas zaświecenia lamp LED. Autor artykułu O rzetelności informacji technicznych i o tym czy oprawy uliczne LED mogą oświetlać lepiej niż sodowe mimo niższej mocy? zwraca uwagę na wiele nieścisłości zawartych w materiałach producentów opraw LED. Wynikają one częściowo z niedbałego tłumaczenia oryginalnych materiałów. Prawdopodobnie znajdują się w nich również oczywiste błędy wynikające z zabiegów marketingowych. Twierdzenie że oprawy LED wcale nie wymagają konserwacji jest niesłuszne bo o trwałości diody LED decyduje dobre chłodzenie za pośrednictwem czystego radiatora.


Snop światła